Jongerenkoor

Het Kathedrale Jongeren Koor (KJK) is een fenomeen. Dit is een buitenschools programma voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Het KJK oefent twee keer per week. De jongeren krijgen solf├Ęge, zangtechniek en koorvoming op zeer hoog niveau. Ze zingen grote klassieke werken en Gospel. Sommige jongeren volgen zelfs een extra talentprogramma met theorie, solozang, directie en pianoles. Aan het jongerenkoor kun je meedoen na auditie, ongeacht op welke school je zit.