Missie en Visie

Visie

Zo goed mogelijk toegankelijk onderwijs te ontwikkelen voor het Surinaamse kind, ongeacht sociale klasse of culturele achtergrond, met volledige aandacht voor en gebruikmaking van het individuele talent, onder professionele begeleiding en met internationale aansluiting op hbo-niveau.

Missie

Om dit te bereiken moet een professionele leeromgeving worden aangeboden met aandacht voor het individuele talent en hiervoor toegeruste docenten. Talent is een bijzondere interesse van een kind dat aanknopingspunten en kansen biedt om binnen het regulier onderwijs de kennis en basic life skills te ontwikkelen om succesvol te worden binnen het leven. Het benutten en ten volle ontwikkelen van dit talent vereist de juiste pedagogische aanpak en een flexibel aanbod van programma’s. De school leidt daarom niet alleen kinderen op als potentieel kader voor de toekomst maar neemt ook de verantwoording om bestaand kader op te leiden voor deze vorm van onderwijs en onderwijsontwikkeling. De school dient een toevoer route te vormen voor hbo-geschoold kader voor de Surinaamse of internationale markt, vooral uit eigen kweek. Om dit te bereiken is internationale samenwerking voor kennisuitwisseling, oriëntatie en als referentiekader voor onderwijs onmisbaar.