Sponsoren

Goed onderwijs is een onmisbare investering in de jeugd en de toekomst van onze samenleving.  Ook voor Suriname ligt de toekomst besloten in de kwaliteit van het onderwijs. 
De School voor Jong talent investeert in jonge talenten van de jeugd en hun bijdrage aan de maatschappij. 

De kinderen op deze school groeien in verantwoordelijkheid voor elkaar en anderen. 
Wij leren hen nadrukkelijk hun talent te ontwikkelen en in te zetten voor een groter doel.

Wij denken dat de 1.200 kinderen en jongeren die jaarlijks op de School van Jong talent hun talent ontwikkelen, hecht samenwerken en een voorbeeld vormen, een belangrijke positieve invloed op de toekomst van Suriname zullen hebben.

De School voor Jong Talent is daarom een School of Hope & Inspiration.

Onderstaande personen, bedrijven en instanties onderstrepen dit door hun sponsorship.

Ambassadeurs

U kunt ook ambassadeur worden van de School voor Jong Talent

Dankzij de School voor Jong Talent ontvangen vele kinderen talentonderwijs.

De extra leermiddelen, professionals, instrumenten en trainingen kosten op jaarbasis € 75.000,- die via vrienden en sponsoren bijeen moeten worden gebracht.

Wij hopen daarom dat u ons bijzondere initiatief wilt ondersteunen als vriend met een donatie.