School voor Hoop, Talent en Inspiratie

Wij zijn drie basisscholen die samenwerken in een uniek extra talentprogramma. Kinderen ontvangen bij ons naast het gewone Surinaamse lescurriculum een uur extra dans, muziek of sport per dag op school door professionals. 

Dit programma wordt ontwikkeld en aangeboden door de Stichting Kathedrale Koorschool Suriname.

Kinderen vinden het heerlijk om hun creatieve en sportieve talenten te ontwikkelen. Zang, dans, sport en beeldende kunst zijn nauw verbonden met alles wat we ze willen geven: zelfvertrouwen, leerprestaties, sociale en emotionele ontwikkeling, uitdrukkingsvaardigheden en eerlijke kansen in het leven. Als dit volwaardig geïntegreerd is in het dagelijkse onderwijs, doen kinderen het gemiddeld op alle vlakken beter en worden zij succesvoller als volwassenen. 

Dit is wat de School voor Jong Talent Suriname doet voor uw kind.

Talentvolle kinderen ontwikkelen zich veel sneller dan volwassenen. Om kinderen in hun ontwikkeling niet te beperken maar juist ongeremd te laten groeien zijn professionele docenten nodig die zelf uitmuntend en een voorbeeld in hun vakgebied zijn.

De positieve invloed op de toekomst van kinderen en jongeren die jaarlijks op de School van Jong Talent hun talent onder deze begeleiding mogen ontwikkelen, hecht leren samenwerken en een voorbeeld gaan vormen voor hun leeftijdsgenoten, is enorm groot. Wij zijn overtuigd van het belang hiervan voor de jeugd en de toekomst van Suriname.

 

De School voor Jong Talent is daarom een School voor Hoop, Talent en Inspiratie.

Missie & Visie

Missie

De School voor Jong Talent Suriname wilt:

  1. Kinderen en jongeren toegang bieden tot een krachtige, duurzame en breed toegankelijke professionele leer-omgeving op basis van hun individuele talenten
  2. Dit combineren met uitstekend regulier onderwijs vanaf jonge leeftijd
  3. Zodat leerlingen zich ontwikkelen tot waardevolle leden van de Surinaamse samenleving,
  4. En ook in de toekomst een structurele en waardevolle rol kunnen spelen in het toekomstige ambachtelijke kader voor de Surinaamse educatie.

Visie

Wanneer kinderen binnen het regulier onderwijs gestimuleerd worden op hun individuele talent heeft dit een positieve invloed op hun gehele ontwikkeling en leerprestaties. Daarom focust De School voor Jong Talent Suriname zich op talentgericht onderwijs als centrale kwaliteit. Hiervoor is een betrokken leerkrachtenteam nodig dat onderling samenwerkt om dit onderwijs te bieden. De school wordt daardoor niet alleen een kweekvijver van talent maar ook een voorbeeld en leerplaats voor het gehele onderwijsveld.

 

Geschiedenis