FAQ

Nee, uw kind moet kiezen voor één extra talentprogramma. Uw kind kan wel voor meerdere programma’s auditie doen en in sommige gevallen tussentijds wisselen van programma.

Na toelating dient het kind zich uit te schrijven van zijn/haar huidige school en vervolgens met een uitschrijvingsbewijs naar de SJTS om te kunnen inschrijven.

 Indien het kind de audities behaald heeft, mag hij/zij zich inschrijven op de SJTS.

Ja, naast de extra aangeboden programma’s krijgen de kinderen uitstekend regulier onderwijs!

Vanuit de St. Paulus en St. Louise Muloschool kan uw kind verder met muziek in het jongerenkoor.

Dat is in sommige gevallen mogelijk. Het zal per kind bekeken worden.

Ja, de SJTS verwelkomt alle talentvolle kinderen ongeacht hun geloofsovertuiging.