Over ons

Wij zijn drie basisscholen die samen iedere dag naast de reguliere lessen muziek, dans, vormgeving of sport onder schooltijd aanbieden.

Door het extra talent-programma hebben leerlingen de kans hun sociale, creatieve en sportieve vaardigheden veel breder en tot internationaal niveau te ontwikkelen.


Missie

De Surinaamse talentvolle jeugd toegang geven tot een duurzaam leertraject dat hen de kans geeft hun talent ten volle te ontwikkelen. Dit ten bate van henzelf en van de gehele Surinaamse samenleving.


Visie

Muziek, Dans, Sport en vormgeving als dagelijks Hoofdvak

  • Bijdrage aan de persoonlijkheidsvorming en opleiding van gevoelige jonge talenten
  • Dit kan van doorslaggevende betekenis kan zijn voor hun toekomst en latere carrière
  • Toptalenten krijgen een sterke basis die toegang biedt tot internationale aansluiting
  • Grote stimulans voor de lokale Surinaamse sport en cultuur
  • Na 10 tot 15 jaar zichtbaar resultaat, structureel en duurzaam

Hier is lef, vertrouwen en doorzettingsvermogen voor nodig.

KWEEKVIJVER VOOR DE TOEKOMST

Onze scholen

ST. ELISABETH 1

ST. ELISABETH 2

KATHEDRALE KOORSCHOOL

Op onze scholen worden er verschillende talentvakken aangeboden.


Talentvakken

Muziek

Een integraal onderdeel van ons programma. Via vocale oefeningen, koorrepetities en individuele begeleiding ontwikkelen leerlingen hun zangvaardigheden, met de nadruk op ademhalingstechnieken, zuiverheid, uitspraak en podiumpresentatie.

De kinderen groeien naar een internationaal niveau. Zij vormen vanaf leerjaar 5 het Kathedrale Jeugdkoor en treden regelmatig op.

Naast de basis krijgen zij ook muziektheorie en blokfluitlessen. 

Dans

De leerlingen leren verschillende dansstijlen, waaronder Westerse en Oosterse klassieke dans, evenals hedendaagse stijlen zoals hip-hop, contemporary en modern.

Ze dansen met de alakondre firi, wat betekent bewust bewegen vanuit een gedachte en de herkomst van de dans in gedachten houden. Ze krijgen ook les in bewegingsleer, waarbij de juiste danshouding en het bewegen door de ruimte centraal staan.

De leerlingen ontwikkelen zich uitstekend tot een hoog artistiek niveau en treden regelmatig op.

Sport

De leerlingen maken kennis met verschillende takken van sport. Ons curriculum is geschreven met de H A N.

Met dit programma ontwikkelen kinderen zich tot veelzijdige atleten voor alle sporten. Er wordt aandacht besteed aan alle technieken voor sporten als: voetbal, honkbal, basketbal, volleybal, turnen, atletiek, klimmen, vechtsport en American Footbal.

Motoriek en aanpassingsvermogen staan centraal. Het programma is geschikt voor zowel een gezonder leven als voor het ontwikkelen van hoge leerprestaties en een sportcarrière.

Vormgeving

De leerlingen leren de basis van vormgeving en kunst, met een nadruk op verschillende Surinaamse culturele kunstvormen. Ze maken kennis met de unieke kunsttradities van diverse etnische groepen:

– Inheemsen: Sierveren, zaden, aardewerk, houtsnijwerk
– Chinees: Lampionnen, draken, waaiers
– Marron: Tembe, kalebassen, drums, kleding
– Hindostaans: Mehendi, sieraden, rangoli
– Stads/modern: Koto, geldruikers, mamjo
– Javaans: Vlechtwerk, batik, wajang

Daarnaast leren de kinderen verschillende technieken en materialen kennen, ontwikkelen ze hun creativiteit en krijgen ze inzicht in zowel traditionele als moderne kunstvormen. Dit stimuleert hun artistieke groei en culturele bewustzijn.